Προτάσεις

Σχολικά Βιβλία

 • Τα σχολικά βιβλία όταν είναι επικαλυμμένα με αυτοκόλλητη πλαστική διαφάνεια προστατεύονται από νερό, σκόνη και γενικά από τη φθορά που προκαλεί καθημερινή χρήση τους.
 • Καλό θα είναι σε όλα τα βιβλία έχετε γράψει το όνομα του μαθητή ή της μαθήτριας , το τμήμα του αλλά και τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης καθώς και τη διεύθυνση του σπιτιού.

Εργασίες για το σπίτι

 • Κάθε μέρα τα παιδιά  θα έχουν στο φάκελό τους  τις εργασίες της επόμενης ημέρας καθώς και ένα φύλλο οδηγιών που απευθύνεται στο γονέα (σταδιακά το φύλλο οδηγιών θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι μαθητές / μαθήτριες  αφού στην πορεία θα γίνονται πιο ανεξάρτητοι στο διάβασμά τους).

Κανόνες υγιεινής

 • Κάντε μια επίσκεψη στο χώρο του σχολείου και εξηγήστε στο παιδί πως μπορεί να χρησιμοποιεί τις κοινόχρηστες τουαλέτες.
 • Ενημερώστε το για τη χρήση των κάδων στην τουαλέτα αλλά και στο προαύλιο του σχολείου.
 • Επιμένετε να πλένει πάντα τα χέρια του μετά τη χρήση της τουαλέτας.
 • Δώστε στο παιδί σας ένα πλαστικό ποτήρι ή ένα παγουρίνο ή διδάξτε το όταν χρησιμοποιεί τις κοινόχρηστες βρύσες να μην ακουμπάει το στόμα του απευθείας στην επιφάνειά τους.
Τραυματισμοί και μικροεκδορές
 • Ενημερώστε το διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης για τη φαρμακευτική αγωγή του παιδιού. Για την τήρηση των προγραμμάτων και της δοσολογίας  είναι υπεύθυνος ο γονέας / κηδεμόνας του παιδιού ακόμα και στο χώρο του σχολείου.
 • Ενημερώστε το διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης για αλλεργίες ή άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την υγεία του παιδιού και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του.
 • Οι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να παρέχουν στα παιδιά χάπια ή άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, αυτό θα γίνεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα.
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν μόνο πρώτες βοήθειες. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ειδοποιείται το ΕΚΑΒ και ο γονέας / κηδεμόνας.
Advertisements