Α’ τάξη

Γλωσσικό Μάθημα
 • Προγραφικές ασκήσεις
 • Προαναγνωστικές δραστηριότητες
 • Πρώτη γραφή  και ανάγνωση (εκμάθηση συλλαβών, αναγνώριση μικρών λέξεων κτλ.)
 • Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
 • Ορθογραφία και κατανόηση λέξεων
 • Γνώσεις γραμματικής (καταλήξεις, άρθρα κτλ.)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Αφήγηση παραμυθιών και επεξεργασία τους στην τάξη
Μαθηματικά
 • Αριθμοί μέχρι το 100
 • Πρόσθεση και αφαίρεση  για αριθμούς έως το 20
 • Πολλαπλασιασμός και διαίρεση για αριθμούς έως το 20
 • Μέτρηση βάρους
 • Μέτρηση χρόνου
 • Νομίσματα
 • Χάραξη γραμμών
 • Γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά
 • Συμμετρία
Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Μελέτη της κοινωνίας
 • Μελέτη της φύσης
 • Γνώσεις γεωγραφίας
 • Γνώσεις  ιστορικού περιεχομένου
 • Γνωριμία με θρησκευτικές αντιλήψεις
 • Μελέτη πολιτιστικών θεμάτων
Advertisements